Tuesday, October 19, 2010

Mari Tenangkan Jiwa....

"dan janganlah kamu berasa lemah,dan jangan pula kamu bersedih hati,sebab kamu paling tinggi darjatnya jika kamu orang beriman" ( surah al-Imran:ayat139)


"jika Allah menolong kamu,maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu,tetapi jika Allah membiarkan kamu maka siap yang dapat menolongmu setelah itu? maka hendaklah kepada Allah saja oarang mukmin bertawakal."(surah al-Imran:ayat 160)


"sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian..."( surah at-Taubah: ayat 18)


"orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dijalanAllah,dengan harta dan jiwa mereka,adalah lebih tinggi darjatnya disisi Allah.....(surah at-Taubah:ayat 20)


"dan jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu,maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia...." (surah Yunus : ayat 107)


"...Ingatlah hanya dengan mengingati Allah hati akan tenteram." (surah ar-Ra'd:ayat28)


"telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka,sedang mereka dalam keadaan lalai denagan dunia,berpaling dari akhirat."( surah al-Anbiya:ayat1)


" dan  berjihadlah kamu dijalan Allah dengan jihad sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu,dan dia tidak menjadikan kesukaran kepada untukmu dalam agama..."( surah al-Hajj : ayat 78)


" dan kami tidak membebaani seseorang melainkan menurut kesanggupannya.."( surahal-Mu'minun: ayat 62)

No comments:

Post a Comment